top of page

FV 245 Ådland - Ny vannledning Grasdal-Ådland

I samarbeid mellom Meland Kommune, Rune Nordahl og Hordaland Aquatecnic AS, ble det i området ved FV 245 Grasdal - Ådland tilrettelagt for kommunal vann tilknytting.

Prosjekter bestod av legging og ut sveising av 9 km med ø225 SDR 11 & ø160mm PE SDR 13,6.

Det ble også plassert en rekke vannkummer på strekket for tilknytting av abonnementer. Meste parten av traseen gikk i grøft, men enkelte bårehull, og en sjøledning måtte til.

Traseen gikk store deler prosjektet langsetter fylkesveien, for å unngå stans i trafikken.

bottom of page