top of page

FV7 Måvotno - Eikedalen - Ny vann og avløpsledning

I samarbeid mellom Kvam Herad, Dale Entreprenør og Hordaland Aquatecnic AS ble det gjennomført en utbygging og forlengelse av eksisterende vann forsyning, samt avløpsledninger til diverse hyttefelt på Kvamskogen - Eikedalen. Totalt ble det lagt ned ca 9000 meter med PE rør ø180mm & ø200mm. Dette var siste entreprise av 6 totalt der Hordaland Aquatecnic AS utførte all rørleggerarbeidet på Kvamskogen for Kvam Herad.

Mye av anlegget gikk over myr og våtmarksområder, samt deler av traseen var grunne grøfter. På strekningen rundt Tegelbergtunnelen ble det lagt ned Isotermrør ø180mm & ø200mm PE.

To nye pumpestasjoner ble montert slik at avløpsvannet fra Eikedalen ble tilknyttet eksisterende avløpssystem mot Norheimsund.

 

bottom of page