top of page

VA Ingeniør

Vi søker etter en Ingeniør med kunnskap om VA-anlegg.
Du må kunne jobbe selvstendig og ha god kjennskap til bransjen.
Jobben vil bestå i å regne anbud og følge opp prosjekter som er under utførelse.
Da masse av arbeidet vil foregå i ISY-G Prog, er en kjennskap til dette en forutsetning.

Du er:

  • En person som behersker norsk godt, og kan kommunisere på Engelsk og evt tysk, muntlig og skriftlig

  • Har fullført Ingeniør / teknisk fag skole

  • Behersker anbuds regning

  • Har god økonomisk forståelse

  • Har god kjennskap til VA-bransjen

  • Strukturert i arbeidet, og detaljorientert

  • Verdsetter andre mennesker, og søker løsninger, ikke konflikter

bottom of page