top of page

E39 Fjøsangerveien - Relining med 180mm PE

I samarbeid mellom Bergen Kommune (VA-Etaten) og Hordaland Aquatecnic AS ble det utført Re-lining av 600 meter vannledningen, som går midt i E39 Fjøsangerveien.

Grunnet mye brudd på ledningen, ble det besluttet at jobben måtte forseres raskt, og gjennom Rammeavtalen ble jobben tilrettelagt og gjennomført av Hordaland Aquatecnic AS.

Grunnet høy trafikk mengde var det ikke mulig å stenge veien over lengre tid. Arbeidet startet fredag klokken 18.00 og var ferdig mandag 06.00.

Rørene ble sveist ut i forkant, og to groper ble gravd opp. Siden ble PE røret trekt gjennom eksisterende 250mm Duktile rør. Det ble montert nye vannkummer i begge ender.

bottom of page