top of page

Kommunalteknikk

Vi leverer komplette entrepriser på nye og gamle VA-anlegg 
Med over 40 års erfaring innen kommunal teknikk, har vi stor kompetanse for å løse de mest krevende jobber. Gjennom denne erfaringen har vi opparbeidet oss en forståelse for at prosjekt må utføres i samspill mellom  byggherre, entreprenør og berørte grunneiere.
bottom of page