top of page

Haukås - BO klokt - VA-anlegg

I samarbeid mellom Skanska, Dale Entreprenør og Hordaland Aquatecnic, ble nytt boligfelt på Haukås med 96 boenheter tilrettelagt med Vann-, Overvann og avløpsnett.

Prosjektet bestod av Vannledning i Duktil DN 250 og DN 160, samt Betongrør i ø200mm og ø150mm.

Ved stikkledningene ble det benyttet ø160mm og ø110mm PVC til avløp. Totalt ble det lagt ned over 2 km med diverse Vann-, Overvann- og avløpsrør.

Det ble lagt ny vann- og avløpsledning fra Haukås skole i samme prosjekt.

bottom of page