top of page

FV 48 Holdhus - Rørfornying DN 1500mm Berolina Liner

I samarbeid mellom Statens Vegvesen, NCC Veivedlikehold og Hordaland Aquatecnic AS, ble det gjort sikringsarbeid av korrugerte stålrør (Svalbard rør), under FV 48 ved Holdhus.

Det var tre rør kryssinger av FV som måtte sikres for å unngå ytterligere skader på kjørebanen. Det ble gjort en rørfornying med glassfiberstrømpe type Berolina Liner, på henholdsvis DN 1500, DN 1300 og DN 800 for å sikre rørene. Strekkene hadde en ca lengde på rundt 25 meter.

Grunnet sterk trafikk på fylkesveien var det ikke mulig å stenge denne, og rørfornying var eneste løsning. Arbeidet ble utfør på en god uke med fin vær.

bottom of page